Túi Xách Hàng Hiệu

Túi xách hàng hiệu D&G đen da dê thời trang – HHTXDG06

Nhãn hiệu: D&G Mầu: đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 25x23x9

Túi xách hàng hiệu D&G màu da báo Singapore thời trang – HHTXDG05

Nhãn hiệu: D&G Mầu: Da báo Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 27X24X15

Túi xách hàng hiệu D&G đen da báo thời trang – HHTXDG04

Nhãn hiệu: D&G Mầu: Da báo Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 27X24X15&20X11;

Túi xách hàng hiệu D&G đen tuyền thời trang – HHTXDG03

Nhãn hiệu: D&G Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 28X24X16&19X9;

Túi xách hàng hiệu D&G màu da báo đen thời trang – HHTXDG02

Nhãn hiệu: D&G Mầu: báo Chất liệu: Da dê Sản xuất: tại nước thứ 3 Kích thước: 27x25x13

Túi xách hàng hiệu D&G màu da báo thời trang – HHTXDG01

Nhãn hiệu: D&G Mầu: Da báo Chất liệu: Da dê Sản xuất: tại nước thứ 3 Kích thước: 26x25x10

Túi xách hàng hiệu Versace màu nhũ đồng thời trang – HHTXVE04

Nhãn hiệu: Versace Mầu: Nhũ đồng Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 33x29x9 – 21×11

Túi xách hàng hiệu Versace màu da bò thời trang – HHTXVE03

Nhãn hiệu: Versace Mầu: Da bò Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 25x22x8

Túi xách hàng hiệu Versace nâu bóng thời trang – HHTXVE02

Nhãn hiệu: Versace Mầu: Nâu Chất liệu: Da dê Sản xuất: Nước thứ 3 Kích thước: 25X15X6

Túi xách hàng hiệu Versace đen da dê thời trang – HHTXVE01

Nhãn hiệu: Versace Mầu: Đen Chất liệu: Da dê Sản xuất: Tại nước thứ 3 Kích thước: 33X27X15

Túi xách hàng hiệu Chloé nâu đậm thời trang – HHTXCL06

Nhãn hiệu: Chloé Mầu: Mận Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 27x17x12

Túi xách hàng Chloé xanh đen hiệu thời trang – HHTXCL05

Nhãn hiệu: Chloé Mầu: Xanh Chất liệu: Da dê Sản xuất: Singapore Kích thước: 26X18X9